Zertifikate

Unsere ISO-Zertifikate


Unsere RED-Zertifikate

NameEU - Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfbescheinigungen

   

2112.01 Dachant. AM/FM aktiv, FAKRAmB

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2112.02 Dachat. AM/FM akt.,FAKRAmB

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2112.03 Dachant.AM/FMakt.,FAKRAmB

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2112.04 Dachant.AM/FMakt.,+V-Kab.5m,DIN

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2112.05 Dachant.AM/FMakt,0,145m,M10x0,75m

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2112.06 Dachant.AM/FMakt.,FAKRAfA

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2113.01 Ant.AM/FM/GSM/UMTS,akt.,FAKRAmB+D

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2113.02 Dachant.GSM,AM/FM,UMTS,FAKRAmD+B

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2113.03 Dachant.GSM,AM/FM,UMTS,FAKRAmD+B

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2113.04 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2113.05 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2113.06 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2113.07 D-Ant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2117.01 Dachantenne Radio aktiv 76 Grad

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2117.02 D.ant AM/FM,aktiv,0,14m,RAKU2

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

2118.01 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt.

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2118.02 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt.

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2118.04 Ant.AM/FM,DAB/DAB+,akt.+2-V-Kabel

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2118.05 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,akt.

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2118.06 Antennen-Set AM/FM,DAB+,aktiv

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2118.07 Antennen-Set AM/FM,DAB+,aktiv

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2118.08 Ant.AM/FM,DAB/DAB+,aktiv

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2121.01 KF-Dachant. AM/FM,DAB/DAB+,GSM

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2121.02 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,GSM,FAKRA

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2121.03 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,GSM,FAKRA

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2124.01 Dachant.AM/FM,GSM/UMTS,M10x0,75,FME

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

2124.02 Dachant.AM/FM,DAB+FAKRA mG

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3406.03 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, SMAM

0065-doc-red_A3

0065-NB-cert_A3

3406.04 GPS-MAGNETANT., 5MRG174,SMAM

0065-doc-red_A3

0065-NB-cert_A3

3406.05 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, SMCF

0065-doc-red_A3

0065-NB-cert_A3

3406.06 GPS-MAGNETANT., 2MRG174,FMEF

0065-doc-red_A3

0065-NB-cert_A3

3406.07 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, FMEF

0065-doc-red_A3

0065-NB-cert_A3

3406.08 GPS-MAGNETANT., 5MRG174, FAKRAFCWI360°

0065-doc-red_A3

0065-NB-cert_A3

3406.09 GPS-MAGNETANT., 3M RG174, FMEF

0065-doc-red_A3

0065-NB-cert_A3

3701.01 Dachant.GSM/UMTS,GPS,FMEm,FMEf

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.06 D-ANT.GSM/UMTS/GPS,2X3,5MMMCX/MCX

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.07 DACHANT.GSM/UMTS/GPS,2X5MSMA/MCX

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.08 DACHANT.GSM/UMTS/GPS,2x5MSMA/MCX

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.09 DACHANT.GSM/UMTS/GPS,2X4MSMA/FME

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.11 D-ANT.GSM/UMTS/GPS,2X5MFAKRAFD/C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.12 D-Ant.GSM/UMTS/GPS,2x0,5mFAKRAfDC

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.13 Dachant.GSM/UMTS/GPS,FAKRAmD/C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.14 Einbauset 3701.13+2304.01+2304.02

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3701.19 DACHANT. GSM/UMTS/GPS, FAKRAMD/C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3703.01 DACHANT. CB/GSM/GPS,FMEM/M/F

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3703.18 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF,FAKRAMD/C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3703.19 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF/FAKRAMD/C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3703.29 DACHANT.CB/GSM/GPS,FMEF/FAKRAMD/C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3704.01 DACHANT., W-LAN/GPS, SMAM/FMEF

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3704.02 DACHANT. WLAN/GPS,6M,SMAM/SMAM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3704.19 DACHANT.,WLAN/GPS, FAKRAH/FAKRAMC

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3705.02 ANT. GPS, GSM900/1800,AM/FMAKTIV

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3705.03 DACHANT. GPS, GSM, AM/FM AKTIV

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3728.01 DACHANT.GSM/UMTS/WLAN/GPS,3XFAKRA

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3728.02 Dachant.GSM/UMTS/WLAN/GPS,SMA/FAK

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3728.03 D.ANT.GSM,UMTS,WLAN,GPS, FAKRAF

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3731.01 KF-DACHANT. AM/FM, DAB+, GNSS

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3733.01 KF-DACHANT. 2M(FMEM)/GPS(FMEF)

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3736.01 KF-DACHANT. GSM/GPS/UMTS/LTE

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3736.02 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3736.03 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3736.04 D-ANT.AM/FM,GSM/UMTS,GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3736.05 KF-DACHANT. GSM/GPS/AM/FM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3736.06 D.ANT.GSM/GPS/AM/FMEM+F,RAKU

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.01 Ant. GSM/UMTS/LTE/GPS,SMAm/FMEm

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.02 D.ant.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAmG/H

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.03 D.ant.GSM,UMTS,LTE/GPS,FMEm/SMBf

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.04 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,RSMAM/SMAM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.05 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAMGH

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.06 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.07 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.08 ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,SMAM/SMAM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3742.09 D.ANT.GSM,UMTS,LTE/GPS,FAKRAMGH

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3743.02 Kombi-Dachant. CB,GSM,UMTS,GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3748.01 DACHANT.2/70CMGSM/GPS,FAKRAMIDC

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3748.02 Ant.fuß 2m/70cm,GSM/UMTS,GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3751.01 KF-DACHANT.2M/TELE./GSM-UMTS/GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3760.01 Dachant. GPS,GSM,AM/FM,FAKRAmCDB

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3760.02 DACHANT. GPS,GSM,AM/FM AKTIV

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3760.03 SET-ANT.GPS,GSM,AM/FM,FAKRAMDCA

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3761.01 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GPS

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3761.04 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GPS

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3761.05 Set-KF-Dachant. AM/FM, DAB+, GPS

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3761.06 K-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GNSS

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3766.01 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3766.02 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3766.03 KF-Dachant. AM/FM, DAB/DAB+, GSM

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3772.02 Ant. GPS,GLONASS; FAKRAf-C

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

3775.01 Dachant.AM/FM,DABaktiv,FAKRAmB+G

0075-doc-red_T2

0075-NB-cert_T2

3775.02 Ant.AM/FM,DABakt,FAKRAmBG+2xV-Kab

0075-doc-red_T2

0075-NB-cert_T2

3775.03 Dachant.AM/FM,DABaktiv MAN

0075-doc-red_T2

0075-NB-cert_T2

3775.04 Dachant.AM/FM,DABaktiv MAN

0075-doc-red_T2

0075-NB-cert_T2

3776.01 Dachant.AM/FM,DAB/DAB+,FAKRAmB+G

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3777.01 D.ANT.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3777.02 D.ANT.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3778.01 Dachant. AM/FM,DAB/DAB+, GPS, FAKRA

0074-doc-red_X1

0074-NB-cert_X1

3784.01 DACHANT.GMS,UMTS,GPS,FAKRAMC+D

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3785.01 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3785.02 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3785.03 DACHANT.AM/FM,DAB/DAB+,GPS/FAKRA

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3788.01 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+H

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3789.01 ANT.AM/FM,DAB+,DVBT,GPS,FAKRAMBHC

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3792.01 Ant.AM/FM,DAB+,DVBT/FAKRAmB+H

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3793.01 ANTENNE AMU/FM,DAB+,DVBT,GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3794.01 Ant. WLAN, Mobilfunk, GNSS

0066-doc-red_C1

0056-NB-cert_T1_C1

3794.02 Ant. WLAN, Mobilfunk, GNSS

0066-doc-red_C1

0056-NB-cert_T1_C1

3796.01 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

3796.02 D.ant.AM/FM,GSM,UMTS,LTE,GNSS

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

3796.03 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

3798.01 K-Dachant. FM passiv ,GPS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3799.01 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

3799.02 D.ant.AM/FM,DAB,GSM,UMTS,LTE,GNSS

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4020.04 Dachant.AM/FMaktiv,110mm,FAKRAmB

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4020.80 Flex-Dachant. AM/FM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4113.02 GPS-ANT.OHNEGEHÄUSE,7MRG174,SMCF

0067-doc-red_A2

0067-NB-cert_A2

4437.01 GPS-Festeinbauant,2,6mRG174,FMEf

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4437.02 GPS-ANT.,2,6MRG174,TNCM,M18X1

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4437.03 GPS-Einbauant., 7m RG174, FMEf

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4437.29 GPS-FESTEINBAUANT.,6MRG174,SMAM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4437.30 GPS-FESTEINBAUANT,2,6MRG174,SMAM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4437.39 GPS-FESTEINBAUANT,0,1MRG174,FMEM

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4456.01 GPS-Innenant.,2mRG174,FMEf,entgE

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4456.02 GPS-INNENANT.,2MRG174;FAKRAMD

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4456.03 GPS-INNENANT.,3MRG174,SMA(M)WI

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4456.05 GPS-INNENANT., 2MRG174,FAKRAMZ

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4456.06 GPS-ANT. 1,0M RG174;FAKRA(M)-D

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4456.51 GPS-INNENANT.,2 MRG174,MCXMWI,EE

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4458.01 GPS-Innenant.,2mRG174,FMEf,inEmp

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4458.03 GPS-ANT 2,5MRG174;SMAM-W

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4458.04 GPS-ANT. 2,5MRG174;FAKRA(F)-C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4458.07 GPS-ANT. 0,5M RG174;FAKRA (M)-C

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4486.20 DAB-Innenant.,3mRG174, SMAmWi

0076-doc-red_P1

0076-NB-cert_P1

4495.01 Flachant.GSM/GPS,2x3mRG174,FMEm/f

0067-doc-red_A2

0067-NB-cert_A2

4495.02 FLACHANT. GSM/GPS,5,1M,FMEF,SMAM

0067-doc-red_A2

0067-NB-cert_A2

4495.04 FLACHANT. GSM/GPS;0,4M,FMEF,SMAM

0067-doc-red_A2

0067-NB-cert_A2

4495.05 FLACHANT. GSM/GPS,FAKRA

0067-doc-red_A2

0067-NB-cert_A2

4536.38 DACHANT.GSM/GPS/AM/FMPAS.,O.MUTT

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4536.39 DACHANT.GSM/GPS/AM/FMPASSIV

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4542.01 Dachant.GPS,2m/70cm, FMEf/FMEm

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4543.01 Dachant. 2m/GSM,UMTS/GPS,FMEm

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4558.01 KF-Dachant. 2m(FMEm)/GPS(FMEf)

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4560.01 Set 4558.01+2846.07+2784.46

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4561.01 SET DACHANT.2M/GPS4542.01+V-KABEL

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4570.01 DAB-INNENGKA,AKT,2,5MRG174,SMBFWI

0076-doc-red_P1

0076-NB-cert_P1

4570.02 DAB-INNENGKA,AKT,2,5MRG174,FAKRFZ

0076-doc-red_P1

0076-NB-cert_P1

4573.01 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI

0077-doc-red_P2

0077-NB-cert_P2

4574.01 GKA,DAB,UKW,AKT,2.5M,RG174,FAKRA

0076-doc-red_P1

0076-NB-cert_P1

4575.01 DAB-GKA,akt.,3mRG174,SMBfWi,grau

0118-doc-red_P3

0118-NB-Cert_P3

4575.02 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI ,BLA

0118-doc-red_P3

0118-NB-Cert_P3

4575.03 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI,ROT

0118-doc-red_P3

0118-NB-Cert_P3

4575.04 DAB-GKA,AKT.,3MRG174,SMBFWI,GRÜN

0118-doc-red_P3

0118-NB-Cert_P3

4576.01 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS (RIO)

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4576.02 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4576.03 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS 0,3 m

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4576.04 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS, 4,0m FAKRA f

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4576.05 Klebeant. 2G,3G,4G,GNSS, 2,0m FAKRA f

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4578.01 Ant. AM/FM, DAB+, 2x0,3m FAKRA m B/G

0024-doc-red_W

0024-NB-cert_W

4578.02 Ant. AM/FM, DAB+, 0,3m FAKRA m Z

0024-doc-red_W

0024-NB-cert_W

4579.01 Klebeant. LTE-MIMO, GNSS, 2m FAKRA f DC

0025-doc-red_E

0025-NB-cert_E

4617.39 Verteiler Set

0072-doc-red_R

0072-NB-cert_R

4617.50 Verteiler Rundfunk

0072-doc-red_R

0072-NB-cert_R

4721.01 Verstärker AM/FM,DAB, 3xFAKRAmZ

0069-doc-red_V

0069-NB-cert_V

4721.02 Verstärker AM/FM,DAB; AIV

0069-doc-red_V

0069-NB-cert_V

4723.01 Verstärker FM/DAB/DAB+ 2xFAKRAmZ

0069-doc-red_V

0069-NB-cert_V

4723.02 Verstärker FM/DAB/DAB+; AIV

0069-doc-red_V

0069-NB-cert_V

4726.01 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.02 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,ISOm/SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.03 WeicheAM/FM,DAB+,aktv,FAKRA/SMBfW

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.04 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm,SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.05 Weiche AM/FM,DAB+,aktiv; AIV

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.06 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.07 WeicheAM/FM,DAB+,ak.,DINm/SMB-EDR

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.09 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,DINm/SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.10 WeicheAM/FM,DAB+,akt.,ISOm/SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.11 WeicheAM/FM,DAB+,aktv,FAKRA/SMBfW

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.12 Weiche AM/FM,DAB+, akt.,DINm, SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.14 Weiche AM/FM,DAB, DIN(m)(f), SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4726.14 Weiche AM/FM,DAB, DIN(m), SMBfWi

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4729.01 Kabel-Ant.-Set 3742.04+4728.01+02

0073-doc-red_A1_X2

0073-NB-cert_A1_X2

4734.01 SPLITTER GPS/GLONASS, FAKRA (M)

0068-doc-red_D1

0068-NB-cert_D1

4734.02 SPLITTER GPS/GLONASS AKT.,FAKRAM

0068-doc-red_D1

0068-NB-cert_D1

4734.03 SPLITTER GPS/GLONASS,FAKRA(M)

0068-doc-red_D1

0068-NB-cert_D1

4734.04 SPLIT.GPS/GLONASSAKT.,FAKM,E.VERP

0068-doc-red_D1

0068-NB-cert_D1

4734.05 SPLITTER GPS/GLONASS AKT.,FAKRAM

0068-doc-red_D1

0068-NB-cert_D1

4736.01 ANT.FM;DAB,G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLO

0070-doc-red_B1_X3

0056-NB-cert_T1_C1

4736.05 Antenne; MIMO,GPS;RG174,FAKRA(m)

0066-doc-red_C1

0056-NB-cert_T1_C1

4736.06 ANTENNE G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLONAS

0066-doc-red_C1

0056-NB-cert_T1_C1

4736.08 ANTENNE G2-4,MIMO,WLAN,GPS,GLONAS

0066-doc-red_C1

0056-NB-cert_T1_C1

4739.01 TV-Zweifachverteiler AKT,FAKRA HY

0079-doc-red_Z1

0079-NB-cert_Z1

4746.01 ant.-Set 3940.04+4726.08

0078-doc-red_T1

0056-NB-cert_T1_C1

4807.01 Kombiant. GPS, GSM/UMTS

0065-doc-red_A3

0065-doc-red_A3

4807.02 KOMBIANT. GPS, GSM/UMTS

0065-doc-red_A3

0065-doc-red_A3

4809.01 KOMBIANT. GPS/GLONASS, GSM/UMTS

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4810.02 Kombiant. GNSS, GSM, UMTS, WIFI, BT

0066-doc-red_C1

0056-NB-cert_T1_C1

4821.01 Antennenfuß Multifunktion

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4821.02 Antennenfuß Multifunktion

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4821.03 Antennenfuß Multifunktion

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4822.01 Antennenfuß AM/FM

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4822.02 Antennenfuß AM/FM

0070-doc-red_B1_X3

0070-NB-cert_B1_X3

4823.01 Antennenfuß DVB-T

0080-doc-red_Z2

0080-NB-cert_Z2

4826.01 Antennenfuß TV, Seitenmontage

0080-doc-red_Z2

0080-NB-cert_Z2

4826.02 Antennenfuß TV, Seitenmontage

0080-doc-red_Z2

0080-NB-cert_Z2

5002.01 Rundf.-Ant. (AM/FM)

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5002.03 Ant.AM/FM,4,5mRG58,FAKRAfB,Litze

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5002.06 Ant.AM/FM,0,6mRG58,M10x0,75m+Lit

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5002.07 Rundf.-Ant. (AM/FM)

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5009.01 GPS-Antenne

0067-doc-red_A2

0067-NB-cert_A2

5010.02 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, FAKRAfZ

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5010.03 Rundf.-Ant. (AM/FM), DIN41585m

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5010.04 Set-Ant.AM/FM/DAB+Weiche4724.02

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5010.05 Ant.AM/FM/DAB/DAB+,DIN41585

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5010.06 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, DIN41585

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5010.07 Ant. AM/FM/DAB+, FAKRAf-B

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5010.08 Ant. AM/FM/DAB/DAB+, DIN41585

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5010.09 Ant. AM/FM/DAB+, FAKRAmB

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

5012.01 Rundf.-Ant. AM/FM,DAB,DIN41585m

0071-doc-red_Y

0071-NB-cert_Y

9001.01 WiCAR® Drive,FAKRA

0029-doc-red_WiCAR1.14

0029-NB-Cert_WiCAR1.14

9001.02 WiCAR® Drive, Option WiMo4WiCAR,FAKRA

0029-doc-red_WiCAR1.14

0029-NB-Cert_WiCAR1.14

9001.03 WiCAR® Drive,SMA

0029-doc-red_WiCAR1.14

0029-NB-Cert_WiCAR1.14

9001.04 WiCAR® Drive, Option WiMo4WiCAR,SMA

0029-doc-red_WiCAR1.14

0029-NB-Cert_WiCAR1.14

9002.01 WiCAR® Drive, Option Mod4WiCAR,FAKRA

0029-doc-red_WiCAR1.14

0029-NB-Cert_WiCAR1.14

9002.02 WiCAR® Drive, Option Mod4WiCAR,SMA

0029-doc-red_WiCAR1.14

0029-NB-Cert_WiCAR1.14